Stichting leergeld

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten; ze komen aan de zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club.
 

Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend land als Nederland niet gebeuren; een sociaal isolement is voor een kind immers niet acceptabel.
 

De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden.
 

Soms bestaat de hulp uit:

  • het wijzen op wettelijke mogelijkheden,
  • in andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningen noodzakelijk en
  • er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting.

Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld kunnen zij een aanvraag indienen. Een medewerker (intermediair) van de Stichting komt op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Dat dit bezoek in alle vertrouwelijkheid zal plaats vinden spreekt voor zich.
 

Het werkgebeid van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek.
 

Er kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk contact opgenomen worden met Stichting Leergeld Gemert e.o.
 

tel: 06 50979725, leergeldgemert@gmail.com
 

Leergeld Gemert e.o. Postbus 116, 5420 AC Gemert
 

www.leergeld.nl/locaties/gemert

Terug naar boven