Privacy

Cialfo gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
 

Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie en de verwerking van de contributie en voor een overzicht van deelnemers aan een les voor de trainers en bij het maken van diploma’s bij de clubkampioenschappen.
Deze gegevens ontvangen we bij inschrijving via het inschrijfformulier.
Deze gegevens verstrekken we niet aan derden.
 

Daarnaast maken we foto’s van evenementen.
Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, in social media (zoals facebook) en in lokale krantjes.
Wanneer (ouders/verzorgers) van leden  aangeven dit niet wenselijk te vinden, dan houden we daar uiteraard rekening mee.
Als een persoon alleen en herkenbaar op een foto staat of als we namen bij de foto willen vermelden, vragen we voor publicatie toestemming aan betrokkenen.
 

Heeft u vragen of opmerkingen in relatie tot de bescherming van persoonsgegevens: neem dan contact met ons op.

Terug naar boven