Lid worden

Wil je (of je kind) lid worden?

Je kunt altijd eerst een gratis proefles volgen. Je kunt je hiervoor melden bij de leiding tijdens een les. 
Klik hier voor de les- groepsindeling voor het lopende seizoen.
Als je lid wilt worden vul je onderstaand formulier in. We reageren (buiten de schoolvakanties)  binnen 2 weken.

 

Welkom!

Namens de leiding en het bestuur heten wij jou van harte welkom als lid van onze vereniging!
Wij wensen je dan ook veel plezier en een fijne tijd bij ons toe.

Op deze website en via de klasbord app houden we je op de hoogte van alle evenementen en het laatste nieuws.

CONTRIBUTIE
De contributie is berekend op minimaal 35 lesweken per jaar en zal voorafgaand aan ieder kwartaal via de bank geïncasseerd worden. Het gemakkelijkst voor ons is, als je Cialfo machtigt om de contributie per kwartaal van je rekening te laten incasseren. Wij verzoeken je daarvoor onderstaande machtiging in te vullen.

KLEDING
Tijdens de lessen worden de leden verwacht in sportkleding van Cialfo.

NADERE INFORMATIE
Je kunt altijd nader informeren bij de leiding tijdens de lesuren

BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend na het einde van het kwartaal en bij een schriftelijke opzegging bij onze penningmeester via bestuur@cialfo-gym.nl , én na afmelding bij de leiding. Bij opzegging loopt de contributie voor het betreffende kwartaal door tot het volgende kwartaal. Hiervoor vindt geen restitutie plaats. Opzegging graag uiterlijk een maand voor het einde van het kwartaal zodat deze tijdig kan worden verwerkt.
 
Lid worden
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Trainen

*

Indien er sprake is van (medische) beperkingen, verzoeken we u vriendelijk dit voor de les te bespreken met de trainer.

Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie en de verwerking van de contributie en voor een overzicht van deelnemers aan een les voor de trainers en bij het maken van diploma’s bij de clubkampioenschappen. Deze gegevens verstrekken we niet aan derden. Daarnaast maken we foto’s van evenementen. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, in social media (zoals facebook) en in lokale krantjes. Heb je vragen of opmerkingen in relatie tot de bescherming van persoonsgegevens: neem dan contact met ons op.

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Bijzondereheden (voor de trainer) mbt het nieuwe lid:

Terug naar boven