Aan- en afmelden

Klik hier voor de les- groepsindeling van het lopende seizoen.

 

Wilt u zich/uw kind aanmelden?

Stuur een mailtje met uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (voor de groepsindeling) naar bestuur@cialfo-gym.nl.
Er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd! Klik hier voor de les- groepsindeling voor het lopende seizoen.

Op dit moment is er een wachtlijst voor de groepen meisjes 2, meisjes 3 en meisjes 4. Deze groepen hebben de maximale omvang bereikt. Het is nu daarom helaas niet mogelijk om in een van die groepen een proefles te volgen of lid te worden. Dit duurt naar verwachting (minimaal) tot eind dit jaar.

Aanmelden voor de wachtlijst kan via leiding@cialfo-gym.nl

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door een schriftelijke opzegging bij onze penningmeesters Antoinette Driessen en Marianne van Bussel via administratie@cialfo-gym.nl
én na afmelding bij de leiding van de betreffende groep.